【#shorts】MTG開封! #MTG #カードゲーム #開封動画 Part10

【#shorts】MTG開封! #MTG #カードゲーム #開封動画 Part10

いとっち店長のマジック教室

動画はこちら→ https://youtu.be/xyMlhy01WEE